خانه » بازی و مسابقه » مسابقه » مسائل ناقص را کامل کنید

مسائل ناقص را کامل کنید

 

مساله ۱۱ مسائلی را که انسان غالبا به آنها احتیاج دارد… … … … … … .

 

مساله ۳۲۳ – هفت چیز وضو را باطل می کند: اول: بول، دوم:غائط، سوم: باد معده و… … … … … … … …

 

مساله ۲۹۸ – اگر بعد از وضو شک کند چیزی که مانع رسیدن آب است در اعضای بدن بوده یا نه… … … … … … … …

 

مساله ۲۶۸ – وضو گرفتن از حوض مدرسه ای که انسان نمی داند آن حوض را برای… … … … … … …..

 

مساله ۲۵۷ – اگر برای مسح، رطوبتی در کف دست نمانده باشد، نمی تواند دست را با آب خارج ترکند، بلکه… … … … … … …

 

مساله ۳۱۷ – مس نمودن خط قرآنی یعنی، رساندن جایی از بدن به خط

 

قرآن برای کسی که وضو ندارد… … … … … … … …..

 

مساله ۲۴۳ – باید صورت و دستها را از بالا به پایین شست و اگر از پایین به بالا… … … … … … …..

 

مساله ۳۰۳ – اگر بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، نماز او صحیح است، ولی… … … … … … …..

 

مساله ۳۱۹ – کسی که وضو ندارد، حرام است اسم خداوند متعال را به هر زبانی … … … … … … …..

 

مساله ۲۴۸ – در وضو شستن صورت و دستها مرتبه اول، واجب و مرتبه دوم، جایز و مرتبه… … … … … … …..

 

مساله ۲۸۲ – لازم نیست، نیت وضو را به زبان بگوید یا از قلب خود بگذراند، ولی باید… … … … … … … .

 

مساله ۳۰۴ – اگر در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، نماز او باطل است و باید … … … … … … .

 

مساله ۷۵۶ – اگر به نیت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بین نماز یادش بیاید که نماز … … … … … …..

 

مساله ۲۸۷ – هر کدام از کارهای وضو را که می تواند به تنهایی انجام دهد، نباید در… … … … … … …

 

مساله ۳۳۱ – اگر جبیره تمام یا بیشتر اعضای وضو را بگیرد، باید… … … .

 

مساله ۲۵۹ – مسح کردن از روی جوراب و کفش… … … …..

 

مساله ۲۹۰ – اگر می داند چیزی به اعضای وضو چسبیده، ولی شک دارد که از رسیدن آب جلوگیری می کند یا نه، … … … … … … .

 

مساله ۲۸۰ – هرگاه وقت به قدری تنگ باشد که وضو بگیرد، تمام نماز یا مقداری… … … … … …..

 

مساله ۳۰۱ – کسی که شک دارد وضو گرفته… … … … … … .

 

مساله ۲۵۸ – اگر رطوبت کف دست فقط به اندازه مسح سر باشد، می تواند سر را با همان رطوبت مسح کند و برای… … … …..

 

مساله ۲۴۹ – بعد از شستن هر دو دست، باید جلو سر را با تری آب وضو که در دست مانده مسح کند و لازم نیست… … … …..

 

مساله ۲۵۱ – لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد، بلکه بر موی جلو سر هم… … … … … …

 

مساله ۷۶۲ – برگرداندن نیت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب به نماز واجب… … … …..

 

مساله ۷۵۸ – اگر در بین نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده یا نه، باید نیت را… … … …..

 

مساله ۷۴۸ – کسی که به اندازه خواندن یک رکعت نماز وقت دارد، باید نماز را به… … … …..

 

مساله ۷۴۶ – اگر یقین کند، وقت داخل شده و مشغول نماز شود و در بین نماز شک کند… … … …..

 

مساله ۷۴۰ – اگر از روی معصیت یا به واسطه عذری نماز مغرب یا نماز عشا را تا… … … …..

 

مساله ۱۱۲۴ – هر وقت انسان، اسم مبارک حضرت رسول – صلی الله علیه وآله وسلم مانند محمد و احمد یا لقب و کنیه آن جناب مثل «مصطفی» و «ابوالقاسم» را بگوید یا بشنود، اگر چه در نماز باشد… … … … … …

 

مساله ۱۲۹۵ – سفری که اسباب اذیت پدر و مادر باشد حرام است و انسان باید در آن سفر نماز را تمام بخواند و [اگر در ماه رمضان باشد] روزه هم بگیرد.

 

مساله ۱۱۳۷ – در حال نماز، انسان نباید به دیگری سلام کند و اگر [۶۶] دیگری به او سلام کند، باید… … … … … …

 

مساله ۱۲۳۶ – برای سه چیز بعد از سلام نماز، انسان باید دو سجده سهو به دستوری که بعدا گفته می شود به جا آورد: اول: آن که در بین نماز، سهوا حرف بزند. دوم: آن که یک سجده را فراموش کند… … … … … …

 

مساله ۱۲۵۰ – دستور سجده سهو این است که بعد از سلام نماز، فورا نیت سجده سهو کند و… … … … … …

 

مساله ۳۷۴ – اگر در غسل به اندازه سر مویی هم از بدن نشسته بماند، … … … … … …

 

مساله ۳۳۰ – اگر جبیره، تمام صورت یا یکی از دستهارا بگیرد یا تمام هر دو دست را گرفته باشد باید … … … … … …

 

مساله ۲۸۸ – کسی که نداند آب برای او ضرر دارد و بعد از وضو بفهمد… … … … … …

 

مساله ۳۰۳ – اگر بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه… … … … … …

 

مساله ۲۶۱ – وضوی ارتماسی آن است که … … … … … …

 

مساله ۲۶۳ – اگر وضوی بعضی از اعضا ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی انجام دهد، … … … … … …

 

مساله ۲۶۰ – اگر روی پا نجس باشد و نتواند برای مسح، آن را آب بکشد باید… … … … … …

 

مساله ۶۷۸ – اگر وقت نماز به قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود، باید… … … … … …

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*