خانه » مقالات » احکام کودک و نوجوان (برگه 4)

احکام کودک و نوجوان

حکم جنایات کودک

 1- اگر کودکى مرتکب قتل شود, قصاص نمى گردد , خواه کودکى را بکشد یا بالغى را, بلکه عاقلهء او باید دیه ء مقتول را بپردازند.

ادامه مطلب »

حکم قذف بر کودک و قذف او بر دیگران

حدود حدود جمع حد است و حد کیفرى است که از سوى خداوند براى برخى از جرایم مقرر شده است که توسطح حاکم شرع اجرا مى شود و این مربوط به افراد بالغ و عاقل است و هیچ حدى بر کودک جارى نمى شود.

ادامه مطلب »

وقف بر اولاد

۱- وقف کردن چیزى بر فرزند, هر چند کودک خردسالى باشد, صحیح است ولى وقف بر فرزند که هنوز به دنیا نیامده به تنهایى صحیح نیست.

ادامه مطلب »