خانه » بازی و مسابقه » بازی ها و مسابقات آموزشی (برگه 2)

بازی ها و مسابقات آموزشی

بازی عمو قرآنی

  بازی برای آموزش سوره     بچه ها دایره وار  میایستند ،دست همدیگررامی گیرند ،میچرخندوبایکدیگرمیخوانند.

ادامه مطلب »