خانه » طرح درس » پیش دبستانی

پیش دبستانی

بید خانه ما

بید خانه‌ ما   بید قشنگ و سبزم توی حیاط خانه شهری پر از پرنده‌ست شهری پر از ترانه یک لانه روی این دست یک لانه روی آن دست بر روی هر پرنده آغوش بید باز است تا در حیاط ما هست این بید سبز و زنده مهمان خانه ماست ...

ادامه مطلب »