خانه » آرشیو برچسب: ریتمیک

آرشیو برچسب: ریتمیک

قطارقطارفرشته

photo_2016-09-20_12-01-06

قطارقطارفرشته هوهوهو  ۲بار صدامیاد  ۲ صدای چی؟  ۲ قطارقطار فرشته  ۲ تو آسمون نوشته   ۲ صلی علی محمدصلوات برمحمد   ۴ چیک وچیک وچیک  ۲ صدامیاد   ۲ صدای چی؟   ۲ دونه به دونه بارون ۲ میچیکه از رو ایون  ۲ صلی علی محمدصلوات برمحمد   ۴ قطارقطارفرشته-عمو روحانی

ادامه مطلب »

امام پنجمین ما

229

امام پنجمین ما امام پنجمین ما             محمد باقر است عالم علم دین ما               محمد باقر است ناشر علم احمدی           محمد باقر است بوی گل محمدی           محمد باقر است گلشن دین منور از           محمد باقر است گلاب و گل معطر از           محمد باقر است مظهر دانش و کرم           محمد باقر است ...

ادامه مطلب »