خانه » آرشیو برچسب: ریتمیک

آرشیو برچسب: ریتمیک

قطارقطارفرشته

قطارقطارفرشته هوهوهو  ۲بار صدامیاد  ۲ صدای چی؟  ۲ قطارقطار فرشته  ۲ تو آسمون نوشته   ۲ صلی علی محمدصلوات برمحمد   ۴ چیک وچیک وچیک  ۲ صدامیاد   ۲ صدای چی؟   ۲ دونه به دونه بارون ۲ میچیکه از رو ایون  ۲ صلی علی محمدصلوات برمحمد   ۴ قطارقطارفرشته-عمو روحانی

ادامه مطلب »

امام پنجمین ما

امام پنجمین ما امام پنجمین ما             محمد باقر است عالم علم دین ما               محمد باقر است ناشر علم احمدی           محمد باقر است بوی گل محمدی           محمد باقر است گلشن دین منور از           محمد باقر است گلاب و گل معطر از           محمد باقر است مظهر دانش و کرم           محمد باقر است ...

ادامه مطلب »