خانه » آرشیو برچسب: گنجشک

آرشیو برچسب: گنجشک

امام رضا علیه السلام و گنجشک ها

 امام رضا علیه السلام  و گنجشک ها سلیمان سبد میوه را جلو امام گذاشت. گنجشک از روی شاخه پرید. در هوا بال بال زد. رفت و برگشت. آمد به دیوار چسبید. چند بار جیک جیک کرد. پرید، چرخی زد. لحظه‌ای بعد برگشت. معلوم بود نگران است. امام نگاهی به گنجشک ...

ادامه مطلب »