مسابقه

سرور زنان

سرور زنان سه تک برگ مسابقه ای درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها  سرور زنان-عمو روحانی

ادامه مطلب »

۱۴ تک برگ مسابقه ای و تکلیفی ۲

۱۴ تک برگ مسابقه ای و تکلیفی ۲ تک برگ هایی با موضوعات مختلف و متنوع ویژه بچه های دوره ابتدایی در این تک برگ ها چند برگه هم درباره حضرت علی علیه السلام قرار دارد . ۱۴ تک برگ مسابقه ای و تکلیفی ۲-عموروحانی

ادامه مطلب »

۲۹ تک برگ مسابقه ای و تکلیفی ۱

تک برگ هایی با موضوعات مختلف و متنوع ویژه بچه های دوره ابتدایی  در این مجموعه چند تک برگ درباره حضرت فاطمه سلام الله علیها هم وجود دارد . مربیان عزیز می توانند از این تک برگ ها به عنوان پیک نوروزی استفاده کنند.      

ادامه مطلب »

مسائل ناقص را کامل کنید

  مساله ۱۱ مسائلی را که انسان غالبا به آنها احتیاج دارد… … … … … … .   مساله ۳۲۳ – هفت چیز وضو را باطل می کند: اول: بول، دوم:غائط، سوم: باد معده و… … … … … … … …  

ادامه مطلب »

به من بگو

    در این نوع از برنامه احکام، حرف اول و آخر واژه های احکام مطرح می شود و شاگردان باید واژه مورد نظر را پیدا کنند، مانند مواردزیر:

ادامه مطلب »

آیا می توانید؟

    ۱٫ آیا می توانید تمام واجبات نماز را به ترتیب شماره که نه تا است، بنویسید؟   ۲٫ آیا می توانید هفت مرحله وضو را به ترتیب بنویسید؟

ادامه مطلب »

آیا می دانید

    ۱٫ آیا می دانید که پسر عمو و پسر خاله و پسر دایی به دختر عمو و دختر خاله و دختر دایی نامحرم است؟  

ادامه مطلب »